A

Arbkrav7

Edmonds-Karp algoritmen for maksimum flyt. Vektede grafer